Een meerderheid van de kantoormedewerkers scheidt thuis beter afval dan op het werk

Medewerkers op kantoor geven in een recent onderzoek aan, afval scheiden thuis beter te beoordelen dan op het werk. Zij beoordelen dit met gemiddeld een 7,8 thuis en een 6,6 op het werk. Maar liefst een kwart van alle medewerkers beoordeelt afvalscheiding op het werk met een 5 of lager. 58,3 procent van de kantoormedewerkers geeft ook aan zich milieubewuster te voelen dan de organisatie waar ze voor werkt.

Afval scheiden op kantoor wordt steeds belangrijker

Ruim 90 procent van alle respondenten vindt afvalscheiding belangrijk. Het bewustzijn over het belang van afval scheiden is in de afgelopen twee jaar onder medewerkers op kantoor gestegen, geeft 66 procent van hen aan. Inmiddels vindt ruim de helft van de medewerkers dat hun werkgever meer moet doen aan afval scheiden. Dit leeft met name onder jongeren en hoogopgeleiden.

Motivatie

Opvallend is ook dat minder dan de helft (zo’n 48 procent) van de medewerkers gemotiveerd wordt door de werkgever afval te scheiden. Dat terwijl een ruime meerderheid (bijna 86 procent) wel gemotiveerd is om afval te scheiden op het werk. Ongeveer de helft van de deelnemers aan het onderzoek vindt een werkgever ook aantrekkelijker wanneer deze actief bezig is met afval scheiden.

Hoe er momenteel afval gescheiden wordt op kantoor

Van alle medewerkers geeft 55,7 procent aan dat de werkgever actief bezig is met het scheiden van afval, 32 procent vindt dat niet en 12,3 procent is niet op de hoogte of hun organisatie actief bezig is met het scheiden van afval. Momenteel wordt er volgens de medewerkers als volgt afval gescheiden op de werkvloer:

·     papier en karton wordt met 88,3% het meeste gescheiden;

·     vertrouwelijke documenten worden op 60,6% van de werkplekken gescheiden;

·     PMD-afval is in 47,9% van de gevallen een aparte afvalstroom;

·     koffiebekers worden op 41,2% van de werkplekken apart afgevoerd;

·     GFT wordt op 37% van de werkplekken gescheiden;

·     en glas wordt op 31% van de werkplekken gescheiden.

80,7 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan volgens de richtlijnen van de organisatie afval te scheiden. Met 77,5 procent is het overgrote deel van de medewerkers wel zelf verantwoordelijk voor het scheiden van afval op de werkvloer. Zo’n 45 procent van de medewerkers geeft aan zich te ergeren aan gebrekkig afval scheiden door collega’s. Een deel van hen geeft dit ook bij collega’s aan.

Communicatie over afval scheiden

De wens om beter afval te scheiden op kantoor wordt door slechts 16,8 procent van de ondervraagden aangegeven bij de werkgever. Laagopgeleiden hebben dit vaker aangekaart bij iemand in de organisatie. Dit is opvallend, aangezien hoogopgeleiden zichzelf in het onderzoek milieubewuster achten. Van de medewerkers die het aankaarten kreeg minder dan de helft een reactie. De communicatie van de werkgever over afvalscheiding laat in sommige gevallen überhaupt nog te wensen over, beoordeelt zo’n 40 procent van de medewerkers. Vrouwen missen vaker deze communicatie dan mannen (43 versus 35 procent).

VLS helpt u natuurlijk graag met betrekking tot vragen over dit onderwerp.

Bron: Persbericht Bonton