Certificering

VLS ALS KWALITEITSBEDRIJF
Kwaliteitszorg is bij VLS in het beleid en in de uitvoering geïntegreerd. Alle factoren die bijdragen aan het leveren van ´goed schoonmaakwerk´ hebben in het werk en de procedures een plaats gekregen. Methodieken en procedures zijn belangrijke middelen om de kwaliteit te borgen, met daarbij uiterste zorg voor veiligheid, welzijn en milieu.

KWALITEITSMANAGEMENT SYSTEEM

De ISO 9002 versie 1994 werd vervangen door de norm ISO 9001:2000 (inmiddels vervangen door 9001:2015). Het VLS kwaliteitssysteem voldoet volledig aan de eisen van de nieuwe norm.

MILIEU KENMERK

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

ARBO KEURMERK

VLS Schoonmaak is OHSAS 18001 gecertificeerd.  Als organisatie met veel personeel is zorg voor de gezondheid van onze mensen immer een prioriteit binnen het beleid geweest. VLS is een van de weinige schoonmaakbedrijven die deze norm bezit.

VLS ALS VEILIGHEIDSBEDRIJF

In Nederland is de VCA (Veiligheids Checklijst Aannemers) het meest geaccepteerde veiligheidszorgsysteem. Een van de eisen voor de VCA-certificering is dat personeel opgeleid is op het gebied van veiligheid. VLS is VCA gecertificeerd.

OSB KEURMERK

VLS wil graag een professionele partner zijn voor haar werknemers en opdrachtgevers. Dat houdt in dat de administratie op orde is, de juiste verzekeringen in bezit zijn en dat de medewerkers van VLS een brede vakkennis hebben. VLS heeft het OSB keurmerk en de hierbij behorende onderdelen in haar bezit. Hiertoe behoren de NEN 4400 normering, de code marktverantwoordelijk gedrag en enkele schoonmaak specifieke eisen.

PSO LADDER TREDE 2

De VLS Groep, met bedrijfsonderdelen VLS Schoonmaak en VLS Multiservice heeft naast de bestaande ISO keurmerken 9001 (Kwaliteit), 14001 (Milieu), 18001 (OHSAS) en VCA nu ook sinds 1 juli 2018 trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

CODE VERANTWOORDELIJK GEDRAG

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag (Lees hier de Zelfverklaring 2020 van de VLS Groep). De code geeft duidelijke richtlijnen ter verbetering van de gehele branche, waaronder de arbeidsomstandigheden van het personeel.