Certificering

VLS ALS KWALITEITSBEDRIJF
Kwaliteitszorg is bij VLS in het beleid en in de uitvoering geïntegreerd. Alle factoren die bijdragen aan het leveren van ´goed schoonmaakwerk´ hebben in het werk en de procedures een plaats gekregen. Methodieken en procedures zijn belangrijke middelen om de kwaliteit te borgen, met daarbij uiterste zorg voor veiligheid, welzijn en milieu.

KWALITEITSMANAGEMENT SYSTEEM

ISO 9001 specificeert de belangrijkste vereisten voor een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem. VLS voldoet al ruim 20 jaar aan deze standaard en daardoor zijn wij in staat consistent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van onze klanten en aan de geldende wet- en regelgeving. Door onze processen effectief te verbeteren, zijn wij tevens in staat de klanttevredenheid te verhogen.

MILIEU KENMERK

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

VLS ALS VEILIGHEIDSBEDRIJF

In Nederland is de VCA (Veiligheids Checklijst Aannemers) het meest geaccepteerde veiligheidszorgsysteem. Een van de eisen voor de VCA-certificering is dat personeel opgeleid is op het gebied van veiligheid. VLS is VCA gecertificeerd.

VLS is in bezit van de Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als de Veiligheidsladder). Deze SCL is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel: het aantal onveilige situaties terug te dringen. In onze branche waar veel op hoogte en op bijzondere objecten wordt gewerkt, is deze accreditatie ontzettend belangrijk.

KEURMERK SCHOON

VLS wil graag een professionele partner zijn voor haar werknemers en opdrachtgevers. VLS heeft het Keurmerk Schoon en de hierbij behorende onderdelen in haar bezit dat staat voor kwaliteit en (financiële) betrouwbaarheid van onze dienstverlening. Met onze NEN4400-1-certificering (SNA-norm) bent u maximaal beschermd tegen ketenaansprakelijkheid. Wij hebben onze financiële en personele administratie op orde.

PSO LADDER TREDE 2

De VLS Groep, met bedrijfsonderdelen VLS Schoonmaak en VLS Multiservice heeft naast de bestaande ISO keurmerken 9001 (Kwaliteit), 14001 (Milieu), 18001 (OHSAS) en VCA nu ook sinds 1 juli 2018 trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

CODE VERANTWOORDELIJK GEDRAG

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag (Lees hier de Zelfverklaring 2020 van de VLS Groep). De code geeft duidelijke richtlijnen ter verbetering van de gehele branche, waaronder de arbeidsomstandigheden van het personeel.