Optimale Samenwerking

Kwaliteit heeft alles te maken met mentaliteit. Zeker bij onze vorm van dienstverlening, want schoonmaken is mensenwerk. Samenwerking is het sleutelwoord als het gaat om te komen tot de hoogste prestaties.

VLS creëert een duurzame synergie tussen alle betrokkenen en met een duidelijk doel. Door middel van een onderlinge samenwerking tussen onze professionele medewerkers, de uitvoering en de leiding maar zeker niet in de laatste plaats een partnership met onze opdrachtgevers. Een optimale samenwerking!

Glansrijke
Formule

Schoonmaken is het organiseren van mensen en processen. Wij doen dat aan de hand van het unieke VLS- schoonmaak concept.

Kristalheldere
Gedachte

Afspraken maken en nakomen; dát telt voor een opdrachtgever. Dat kan alleen als het proces inzichtelijk en controleerbaar is.