Kristalheldere gedachte

Voor een opdrachtgever telt vooral de zekerheid dat gemaakte afspraken worden nagekomen, dat is de kern voor elke vorm van zaken doen. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat die afspraken goed worden vastgelegd en terecht komen bij degene die voor de uitvoering zorgen.

Bij schoonmaken kan dat alleen als aan het proces een gedegen voorbereiding vooraf is gegaan. Om die reden is de filosofie van VLS: “Werkvoorbereiding, het leeuwendeel van de kwaliteitszorg”.

Vandaar dat zeer grote zorg wordt besteed aan de werkvoorbereiding en het gehele uitvoeringsproces volgens de laatste ISO-normen is gecertificeerd. Bovendien vormt het kwaliteit meetsysteem van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) een geïntegreerd onderdeel van de procedures, met daarbij het OSB keurmerk.

VLS beperkt zich niet alleen tot woorden, maar zet voornemens om in daden. De vertaling van een kristalheldere gedachte ten dienste van onze opdrachtgevers!

 

Optimale
samenwerking

Kwaliteit heeft alles te maken met mentaliteit.  Zeker bij onze vorm van dienstverlening, want schoonmaken is mensenwerk.

Glansrijke
Formule

Schoonmaken is het organiseren van mensen en processen. Wij doen dat aan de hand van het unieke VLS- schoonmaak concept.