VLS heeft recentelijk de accreditatie voor de Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als de Veiligheidsladder) succesvol geprolongeerd. De SCL is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel: het aantal onveilige situaties terug te dringen. In onze branche waar veel op hoogte en op bijzondere objecten wordt gewerkt, is deze accreditatie ontzettend belangrijk.

In tegenstelling tot andere schema’s wordt bij de Safety Culture Ladder de audit niet op basis van documenten beoordeeld, maar worden er door de auditors van KIWA veel gesprekken gevoerd met betrokkenen. Binnen onze organisatie zijn er dan ook veel medewerkers geïnterviewd, zijn er projecten bezocht en rondgangen gevoerd. Zo toetst KIWA het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

De SCL stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder. Het behalen van de veiligheidsladder trede 2 is voor VLS een bevestiging dat we op de goede weg zijn t.a.v. ons veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Het is een aanmoediging om door te gaan op deze weg, om ons continu te willen verbeteren en een vooruitstrevend bedrijf te zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid!