Na een periode van twee jaar thuiswerken zal het voor veel medewerkers even wennen zijn om terug naar kantoor te gaan. Uit recent onderzoek blijkt dat bij één derde van de thuiswerkers er in de organisatie (nog) helemaal geen afspraken zijn gemaakt en bij bijna de helft alleen informele afspraken.  

Dat het kabinet het thuiswerkadvies nu versoepelt, betekent niet dat morgen alle kantoren weer een stuk voller zitten. Waar de één toe is aan sociaal contact, voelt een ander zich minder prettig bij een druk kantoor. Bovendien is het voor veel medewerkers weer wennen om überhaupt naar kantoor te gaan. Zowel werkgevers al werknemers hebben in de afgelopen twee jaar voordelen ervaren door het thuiswerken, maar dit betekent niet dat iedereen hier hetzelfde mee omgaat in de toekomst en opneemt in zijn of haar routine.

Afspraken maken en aftasten
Het is aan de werkgever om een thuiswerkbeleid op te stellen en duidelijke kaders te schetsen die passen bij de organisatie, de werkcultuur, hoe je met elkaar samenwerkt en het werk dat moet worden verricht. Daarnaast heb je te maken met persoonlijke voorkeuren. Ga je hieraan voorbij als organisatie, loop je het risico op ontevreden medewerkers die de stap maken naar de concurrent. In de komende periode moeten we bovendien gaan ervaren hoe hybride werken echt werkt. Met proeftuinen en pilots kunnen we deze ervaringen op doen en het concept steeds beter maken.

Afspraken over schoonmaakbeleid
Als bij één derde van de thuiswerkers er in de organisaties nog geen duidelijke afspraken over het wel/niet op kantoor werken zijn gemaakt, hoe staat het dan met de afspraken over het schoonmaakbeleid? Om de frequentie van schoonmaak te bepalen is het immers wel belangrijk om te weten wat de kantoorbezetting is. VLS kan hier als vanzelfsprekend in adviseren.

Bron: Schoonmaakjournaal