Veel mensen thuis: aantal burenruzies neemt explosief toe

Sinds de invoering van de coronamaatregelen is het aantal meldingen van overlast explosief gestegen. Met name over geluidsoverlast van buren. Afgelopen week kwamen er bijna 14 duizend meldingen binnen bij de politie. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zijn de lontjes inderdaad korter nu we allemaal veel thuiszitten?
Bente London, directeur van Beter Buren, een stichting die bemiddelt tussen buren die overlast ervaren, ziet een toename van 25 procent van het aantal meldingen in april. “Vooral in de grote stad omdat mensen daar dicht op- en boven elkaar zitten”, zegt ze.
En bovendien: “We zijn nu allemaal thuis en dan hoor je ineens geluiden die je daarvoor misschien niet hoorde. Dat geeft allemaal overlast en daar kunnen we niet zo goed tegen. Er is een hoop stress bij mensen waardoor ze slechter slapen, alles horen en dat vergroot zichzelf uit.”
Geluidsoverlast
De meeste meldingen die binnenkomen bij Beter Buren gaan, ook buiten corona, over geluidsoverlast: “zo’n 54% in grote steden”. Er zijn ook meldingen over stank, een verstoorde relatie of dierenoverlast, “maar geluid is gewoon nummer één omdat je dat natuurlijk niet uit kan zetten van de buren en daar ook last van hebt als je in je eigen kamer zit”, aldus London.
Geluidsoverlast komt overal voor. Niet alleen in grote steden, maar ook in villawijken waar kinderen op trampolines en in zwembaden springen en op het platteland.
Bovendien komt het voor in alle milieus. Het melden ervan gebeurt overigens vooral door hoger opgeleide mensen. “We zien juist in wijken waarvan je denkt: ‘nou daar hebben ze het goed voor elkaar’, dat daar de aanmeldingen best hoog zijn”, vertelt London.
Bemiddeling
Bemiddeling tussen buren, zo zegt London, verloopt niet altijd harmonieus. “Belangrijk is hoe lang een conflict al loopt en wat is er al voor contact met elkaar geweest. Soms loopt het conflict al een jaar en is de politie steeds op iemand af gestuurd. Dan worden buren heel boos op elkaar. Dan kan het wel eens heel heftig zijn tijdens een bemiddelingsgesprek.”
Hoe kun je er nu voor zorgen, als een bemiddelingsgesprek goed verlopen is, dat het niet weer uit de hand loopt? Door volgens London aan het eind van een bemiddelingsgesprek afspraken met elkaar te maken over hoe je het gaat oplossen als je weer last van elkaar hebt.
Belangrijkste tip
Beter Buren ziet vaak bij buurtbemiddeling dat mensen elkaar niet goed kennen en allerlei vooroordelen hebben. “Onbekend maakt onbemind”, maar op het moment dat ze elkaar gesproken hebben ontstaat er meer begrip en weten ze elkaar makkelijker te vinden.
Het belangrijkste advies van London bij burenoverlast: “Zorg dat je rustig bent als je bij je buren aanbelt en vraag: ‘mag ik even ergens met je over praten?’. Niet schreeuwen en geef aan waar jij last van hebt en wat het met jou doet.”

Bron: NPO Radio 1

Meer Nieuws