Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland zet vol in op het aantrekken van jongeren in het schoonmaakvak. Met een aantrekkelijke campagne waarin o.a. de verhoging van het jeugdloon en de wekelijkse uitbetaling aan bod komen, hoopt men jongeren te enthousiasmeren.

Schoonmaak bestbetaalde vakantiebaan voor jongeren

In de afgelopen december afgesloten nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche is het jeugdloon met 40% verhoogd. Een student of scholier van 17 jaar of jonger begint op 11,36 per uur ‘all-in’. Dat is tweeënhalf keer meer dan andere (vakantie)banen.

Snuffelen aan schoonmaakvak

De investering in hogere uurlonen voor jongeren betaalt zich op twee manieren terug voor ondernemers in de schoonmaakbranche. Ten eerste in het aantrekken van jonge medewerkers. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat als je al eens eerder in de schoonmaak gewerkt hebt, je sneller geneigd bent weer in de branche terug te keren.

Aanzet tot bredere interesse door persoonlijke advertenties;