NVZ alert: “Illegale desinfectiemiddelen veroorzaken stijging in ongevallen”

De NOS melden op 14 mei dat er meer vergiftigingen zijn door verkeerd gebruik van desinfectiemiddelen. Om het veilig en effectief gebruik van deze producten te garanderen, moeten desinfectiemiddelen toegelaten worden in Nederland, voordat je deze mag verkopen en gebruiken. Helaas is de markt inmiddels overspoeld met niet-toegelaten desinfectiemiddelen: producten die niet werkzaam zijn tegen het coronavirus en waarop het etiket vaak niet waarschuwt voor de gevaren.
Door de coronacrisis is er meer aandacht voor handhygiëne. Voor de gewone consument is het advies, ook volgens het RIVM, om regelmatig de handen te wassen met water en zeep. Als men geen toegang heeft tot water, zeep en een wasbak, kan worden overwogen om een (toegelaten) handdesinfectiemiddel toe te passen. Helaas wordt de markt nu overspoeld door niet-toegelaten handdesinfectiemiddelen die niet veilig zijn. Het is daarom van belang dat de overheid streng optreedt tegen deze illegale en gevaarlijke producten.
Veilig en effectief
Een toegelaten desinfectiemiddel moet bij gebruik veilig zijn voor mens, dier en milieu en daarnaast effectief zijn. Leveranciers van toegelaten desinfectiemiddelen moeten hiervoor voldoen aan strenge testen, die beoordeeld worden door een onafhankelijke organisatie (het Ctgb), voordat deze desinfectiemiddelen worden toegelaten. Het Ctgb schrijft voor welke informatie op het etiket moet worden vermeld zodat het product veilig en effectief gebruikt kan worden.
Advies
Gebruik alleen toegelaten desinfectiemiddelen. Deze zijn te herkennen aan een toelatingsnummer op het etiket (format 12345 N of NL-1234567-1234). Lees en volg de gebruiksinstructies op het etiket. Pas de correcte procedure voor het desinfecteren van handen toe. VLS Groep biedt de juiste producten aan die officieel goedgekeurd zijn en geen risico’s met zich mee brengen.

Voor meer informatie over goede desinfectiemiddelen neem dan contact met ons op via 0786191919 of via vls@vls.nl

Bron: Schoonmaakjournaal

Meer Nieuws