‘Kwart ondernemers verwacht problemen in 1,5 meter-economie

Meer dan een kwart van de Nederlandse ondernemers verwacht in de problemen te komen door aanpassingen aan de 1,5 meter economie. Vooral uitbaters van cafés en restaurants en persoonlijke dienstverleners als kappers en rijinstructeurs zijn somber over hun overlevingskansen. Dat meldt de Kamer van Koophandel op basis van een enquête onder ruim 5000 ondernemers.
Op de vraag of ondernemers hun bedrijf kunnen voortzetten als de afstandsregel tegen het coronavirus wordt opgevolgd, antwoordde 13 procent dat dit zeker niet het geval is. Nog eens 13 procent gaf aan dat hun onderneming waarschijnlijk niet kan blijven bestaan als iedereen 1,5 meter afstand moet houden. Tegelijkertijd gaf twee derde van de ondervraagde ondernemers aan zeker of waarschijnlijk wel te overleven in een 1,5 meter-economie.
Stoppen door 1,5 meter economie
In de horeca en persoonlijke dienstverlening verwachten zes op de tien ondernemers te moeten stoppen in een 1,5 meter-economie. Een aanzienlijk deel van de ondernemers in de culturele sector, sport en recreatie verwacht ook problemen door het voorschrift. Winkeliers zijn minder somber. Van hen verwacht bijna driekwart ook bij strenge handhaving van de gepaste afstand door te kunnen gaan.
Wilt u meer weten over de 1,5 meter economie en hoe uw branche er voor staat klik dan hier.
Meer nieuws:

Bron: www.missethoreca.nl