Komen we ooit nog van corona af?

In het hoofd van opdrachtgever Topcon toen alles geannuleerd werd

Het was allemaal vanzelfsprekend. Gewoon even naar de winkel, naar de kroeg en een verjaardag vieren met heel de familie. Tegenwoordig is dit niet meer voor te stellen. Bij winkels moet er een afspraak gemaakt worden en mag je niet zonder mondkapje naar binnen. De kroegen en cafés zijn dicht en een verjaardag vieren is met eigen gezin. Dit is nu al zo lang aan de gang, dat we niet anders meer weten. Gaan we ooit nog terug naar hoe het ooit was?
Corona is al een jaar in het land.

Meerdere wetenschappers melden dat corona niet meer weggaat en dat we er manier voor moeten vinden om ermee te gaan leven, net zoals bij alle andere virussen.

Staatssecretaris Blokhuis zegt ‘corona moet het land uit’, is dat haalbaar? Volgens alle bronnen kan dit niet. De wetenschappers zeggen dat het niet mogelijk is aangezien het virus telkens nieuwe mutaties uit andere landen krijgt. ‘ Het virus zal wereldwijd blijven circuleren en dus terugkomen’ .

Als dit virus endemisch wordt, hoe zal het er dan verder uit gaan zien ?

Volgens alle wetenschappers heeft het een grote kans dat dit scenario zal komen. “Dat het virus endemisch wordt, zal ook betekenen dat iedereen ermee in aanraking komt en dus een weerstand ervoor zal gaan opbouwen. Hierdoor nemen de effecten af en zal het meer gaan lijken op een normaal luchtwegvirus”. De mate waarin mensen er last van zullen gaan hebben, zal anders zijn als een groot deel van de bevolking immuun is geworden. “Er zullen altijd mensen Covid-19 krijgen, vooral mensen met een verlaagde weerstand. En soms zal er een uitbraak zijn, vooral in instellingen met groepen van vatbare mensen”. Het is erg belangrijk om overal goed alles gereinigd te houden. Als dit niet gebeurd is een verdere spreiding namelijk sneller gebeurd.

Zal het coronavirus hetzelfde gedrag krijgen als de griep?

Volgens de experts zal Covid-19 hetzelfde gedrag krijgen. De vergelijking is niet verkeerd maar nog vrij voorbarig. Het zal voor de ziektelast en de IC nog wel veel betekenen. Daarom moet ook de zorg hierop ingericht worden. Als het virus elk jaar seizoensgebonden terugkomt, is het epidemisch. Mocht het niet seizoensgebonden zijn en dus het hele jaar rondgaan, dan is het endemisch. Door de toenemende immuniteit zal er ieder seizoen minder last zijn. Echter zullen er net zoals bij de griep, in de slechte jaren pieken zijn. Het belangrijkste is nu om vaccins door te ontwikkelen. En overal de hygiëne goed te houden.

Is schoonmaak belangrijk tijdens coronavirus?

Schoonmaak is erg belangrijk voor het bestrijden van het virus. Alles moet gedesinfecteerd worden na gebruik. Dit is om de verdere verspreiding te voorkomen. VLS is hier gespecialiseerd in. Door de glansrijke formule die VLS hanteert is alles wat schoongemaakt wordt, helemaal gereinigd. Hierdoor zal de kans op verspreiding binnen hetzelfde gebouw afnemen. Dit is voor uw bedrijf dan ook erg belangrijk om goed te verzorgen. VLS staat ook in deze moeilijke tijden goed voor u klaar.