VLS heeft met haar ruim 42 jaar ervaring inmiddels haar sporen verdiend binnen de schoonmaakbranche en heeft nu naast de bestaande ISO keurmerken 9001 (Kwaliteit), 14001 (Milieu) en VCA nu ook trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent een onafhankelijke erkenning voor de inspanningen om binnen haar eigen organisatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en dit richting opdrachtnemers te stimuleren.

VLS maakt met deze certificering van PSO de mate van sociaal ondernemen objectief meetbaar en zichtbaar. De PSO Ladder is dé landelijke norm voor sociaal ondernemen. Het gaat niet alleen om het aantal aan het werk geholpen mensen. De PSO stelt ook kwalitatieve eisen, zoals passend werk, integratie, goede begeleiding en stimuleren van ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op www.pso-nederland.nl.